■ Forside ■ Fotogalleri ■ Butikk ■ Utstilling ■

Videogalleri på norsk

La oss oppdage verden av modelltog og modelljernbane. Pilentum Television er et av de ledende video nettverk for leketøy og modelljernbane. Pilentum presenterer de største MJ-anlegg. Faktisk er det over 360 videoer med beskrivelse på engelsk, men det er også noen videoer med en beskrivelse på norsk. Her er videoene med en beskrivelse på norsk.


■ Alle videoer på engelsk ■

■ Fotogalleri ■

■ YouTube ■


En modelljernbane (forkortes ofte MJ) er en modell av en jernbane eller av elementer på en jernbane, særlig lokomotiver, vogner og spor. Modelljernbane (MJ) omfatter hele spekteret fra et togsett og noen skinner brukt som leketøy for barn, til nøyaktige modeller av lokomotiver, vogner, spor, stasjoner m.m. i et naturtro landskap med fullt av detaljer som kan dekke arealer på over tusen kvadratmeter eller satt inn i en kommersiell sammenheng.

En fast oppbygd modelljernbane kalles gjerne bare anlegg eller MJ-anlegg. Et anlegg er en nedskalert modell av en jernbane eller deler av den i en eller annen forstand. Som oftest begrenser modelltroheten seg til det rullende materiellet, dvs. lokomotiver og vogner. Noen bygger MJ-anlegg der selve banen er en modell av et virkelig sted eller deler av en virkelig jernbane. De fleste MJ-anlegg bygges imidlertid etter frie prinsipper der man ikke prøver å etterligne et bestemt sted eller bane. Man bygger noe som skulle kunne ha fantes i virkeligheten.

I Norge finnes flere modelljernbaneklubber som samler lokale MJ-byggere. Ofte bygger og driver medlemmene et felles anlegg i klubbens lokale. Forresten, landets eldste modelljernbaneklubb er «Trondhjem Modelljernbaneklubb», stiftet 1955. Det finnes også en nasjonal modelljernbaneforening «Modelljernbaneforeningen i Norge» (MJF). Det er også en spesiell produsent i Norge, nemlig «NMJ Norsk Modelljernbane», Skandinavias ledende butikk og produsent av modelljernbaneartikler og flotte jernbanemodeller (Norske lokomotiver, personvogner, godsvogner og motorvogner).


Norsk modelljernbane i Miniatur Wunderland

Norsk modelljernbane i Miniatur Wunderland


MJ-anlegg med Norsk forbilde i skala H0

MJ-anlegg med Norsk forbilde i skala H0


Modelljernbane LOXX - Utstillingsanlegg i Berlin

Modelljernbane LOXX - Utstillingsanlegg i Berlin


PILENTUM TELEVISION
Modelljernbane og Modelltog
Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon: 0049 69 2475 1767
Epostadresse:
post@pilentum-television.com