Đài Truyền Hình PilentumXe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 419

Mô tả

Mô hình xe lửa và mô hình quy mô là một sở thích quốc tế. Vì vậy, ngay cả ở Rome, Ý, có một câu lạc bộ xe lửa mô hình, được gọi là Nhóm Gruppo Fermodellistico Tartaruga, với các thành viên xây dựng một tuyến đường sắt mô hình mô-đun lớn theo quy mô HO.

Đọc thêm:
www.gftartaruga.it

Video

YouTube

Hình ảnh

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý

Xe lửa và tạo mô hình vận tải đường sắt ở Ý


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021