Đài Truyền Hình PilentumXe lửa, đầu máy hơi nước và đầu máy điện theo tỷ lệ 1/87

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 377

Mô tả

Trong video này về xe lửa, máy ảnh được lắp đặt ở gần đường xe lửa. Có đầu máy hơi nước của Đức, đầu máy điện và đầu máy nổi tiếng, được gọi là "Cá sấu". Các mô hình xe lửa đã được thực hiện trong tỷ lệ 1/87.

Video

YouTube


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021