Đài Truyền Hình PilentumTriển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 271

Mô tả

Một Triển lãm mô hình đường sắt mới được khai trương vào ngày 8 tháng 2 năm 2018 ở Đức. Triển lãm được gọi là "Blue Brix Wonder World", và nó nằm ở phía Nam của Đức, gần Munich. Có các đường sắt mô hình khác nhau bên trong các phòng triển lãm.

Đường sắt mô hình đẹp nhất là đường sắt lớn ở quy mô HO với diện tích trưng bày hơn 440 mét vuông. Trên đường sắt mô hình với chiều dài hơn 1.600 mét, có rất nhiều đoàn tàu của các nhà sản xuất châu Âu khác nhau, như Marklin, Roco, Hornby, PIKO và Fleischmann.

Đọc thêm:
www.bluebrix.de

Video

YouTube

Hình ảnh

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức

Triển lãm mô hình đường sắt ở Đức


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021