Đài Truyền Hình PilentumTàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 353

Mô tả

Tàu cao tốc là một loại hình vận tải đường sắt, hoạt động nhanh hơn đáng kể so với giao thông đường sắt truyền thống. Một trong những tàu cao tốc nổi tiếng nhất là tàu cao tốc “Tōkaidō Shinkansen” ở Nhật Bản.

Trong video này, chúng ta khám phá một tuyến đường sắt mô hình của Nhật Bản giới thiệu các đoàn tàu mô hình tốc độ cao do KATO thực hiện. Hơn nữa, có những tòa nhà, phương tiện và phong cảnh đích thực từ Nhật Bản.

Video

YouTube

Hình ảnh

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO

Tàu cao tốc ở Nhật Bản: mô hình đường sắt KATO


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021