Đài Truyền Hình PilentumNhững đoàn tàu và đầu máy xe lửa đẹp nhất Hà Lan

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 233

Mô tả

Trong video này, bạn sẽ thấy các đoàn tàu và đầu máy xe lửa đẹp nhất ở Hà Lan. Đoạn video được quay bên trong Miniworld Rotterdam nổi tiếng.

Đọc thêm:
www.miniworldrotterdam.com

Video

YouTube

Hình ảnh

Những đoàn tàu và đầu máy xe lửa đẹp nhất Hà Lan

Những đoàn tàu và đầu máy xe lửa đẹp nhất Hà Lan

Những đoàn tàu và đầu máy xe lửa đẹp nhất Hà Lan

Những đoàn tàu và đầu máy xe lửa đẹp nhất Hà Lan

Những đoàn tàu và đầu máy xe lửa đẹp nhất Hà Lan


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021