Đài Truyền Hình PilentumMô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 242

Mô tả

Trong video này, chúng tôi sẽ khám phá ra mô hình đường sắt tuyệt vời này một cách chi tiết. Trong thế giới thu nhỏ này, có 50 đoàn tàu. Các đoàn tàu đang lái xe cùng lúc bằng bộ điều khiển số. Đặc biệt, ở nhà ga lớn, có rất nhiều tuyến đường sắt.

Video

YouTube

Hình ảnh

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87

Mô hình xe lửa và xe lửa đồ chơi từ Märklin 1/87


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021