Đài Truyền Hình PilentumMô hình xe lửa ở Canada

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 390

Mô tả

Trong video này, chúng tôi khám phá một tuyến đường sắt mô hình ở Canada. Chuyến tàu đầu tiên được kéo bởi một đầu máy xe lửa Canada Pacific. Sau khi tàu đi qua cầu, chúng tôi thấy một đội tàu mới bao gồm hai đầu máy diesel. Một lát sau, chúng tôi phát hiện ra cùng một chuyến tàu ở ngã tư đường (băng qua đường sắt). Cuối cùng, chúng ta thấy một chuyến tàu chở hàng khác được kéo bởi một đầu máy quốc gia Canada.

Video

YouTube

Hình ảnh

Mô hình xe lửa ở Canada

Mô hình xe lửa ở Canada

Mô hình xe lửa ở Canada

Mô hình xe lửa ở Canada

Mô hình xe lửa ở Canada


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021