Đài Truyền Hình PilentumMô hình đường sắt từ Đức

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 320

Mô tả

Trong video này, chúng tôi sẽ khám phá một trong những tuyến đường sắt mô hình đẹp nhất, đã được trình bày tại triển lãm mô hình đường sắt tuyệt vời ở Leipzig, Đức, vào tháng 10 năm 2018. Tuyến đường sắt kiểu mẫu có tên là "Bad Clausthal". Tuyến đường sắt mô hình được xây dựng bởi câu lạc bộ "Friedrich List Leipzig", Đức. Mô hình đường sắt có chiều dài 15 mét.

Đọc thêm:
www.mev-friedrich-list.org

Video

YouTube

Hình ảnh

Mô hình đường sắt từ Đức

Mô hình đường sắt từ Đức

Mô hình đường sắt từ Đức

Mô hình đường sắt từ Đức

Mô hình đường sắt từ Đức


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021