Đài Truyền Hình PilentumKiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 455

Mô tả

Mô hình đường sắt trong video này giới thiệu giao thông đường sắt ở Đông Đức. Đường sắt mô hình này được gọi là 'ga đường sắt Rossnitz' và không phải được xây dựng bởi một người đam mê mô hình đường sắt người Đức, mà bởi một nhà xây dựng mô hình người Hà Lan - cụ thể là Dennis van Wijk. Các đoàn tàu mô hình được điều khiển bằng kỹ thuật số và hầu như tất cả các đầu máy đều được trang bị bộ giải mã âm thanh để tăng thêm tính chân thực cho toàn bộ khung cảnh.

Dennis van Wijk đã xây dựng tuyến đường sắt kiểu mẫu trong hơn 5 năm. Theo ý kiến của Pilentum, anh ấy đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật về mô hình đường sắt và một kiệt tác về mô hình đường sắt vì các tín hiệu đường sắt khớp chính xác với thời kỳ và những ngôi nhà bị phong hóa - như điển hình cho cơ sở hạ tầng ở Đông Đức. Ngày nay, Dennis van Wijk luôn làm việc để bổ sung các chi tiết. Tiến độ xây dựng được ghi lại trên Instagram và trên trang web của Beneluxspoor.

Video

YouTube

Hình ảnh

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức

Kiệt tác xây dựng mô hình: Đường sắt kiểu mẫu của Đông Đức


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021