Đài Truyền Hình PilentumĐoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 214

Mô tả

Này vô cùng lớn HO khổ mô hình đường sắt bố trí được xây dựng bởi Ivo Schraepen, một người xây dựng mô hình nổi tiếng. Đó là mô hình nhà ga xe lửa ở Hasselt của Bỉ. Đường sắt mô hình, có chiều dài gần 25 mét, ga tàu lửa nguồn gốc chính xác xây dựng lại ở quy mô 1/87.

Video

YouTube

Hình ảnh

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động

Đoàn tàu chở hàng và chở khách mô hình xe lửa trong hành động


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021