Đài Truyền Hình PilentumĐi xe lửa qua một thế giới thu nhỏ ở Đức

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 329

Mô tả

Trong video này, chúng tôi không phải là người lái tàu, mà là một hành khách. Chúng tôi nhìn ra cửa sổ. Chúng ta sẽ thấy một tuyến đường sắt kiểu mẫu của ngành công nghiệp than và thép Đức. Tuyến đường sắt mô hình được xây dựng theo quy mô HO và có diện tích hơn 420 mét vuông. Có nhiều tòa nhà của khu vực công nghiệp cũ này, ví dụ, nhà máy thép, lò cao và nhà máy.

Video

YouTube


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021