Đài Truyền Hình PilentumĐầu máy hơi nước và tàu hỏa (đường sắt mô hình)

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 442

Mô tả

Mô hình đường sắt và xe lửa đồ chơi trên thang điểm 1/32 (Đầu máy hơi nước và tàu hỏa).

Video

YouTube


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021