■ ■ ■ Trang Chính ■ ■ ■


DOWNLOAD
pilentum-vi.mp4
11.2 MB

Hãy cùng khám phá thế giới thu nhỏ tuyệt vời với mô hình xe lửa. Cho đến nay, mô hình tàu hỏa, mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa chưa phổ biến nhiều ở Việt Nam. Mô hình xe lửa khác với xe lửa đồ chơi hay tàu hỏa đồ chơi. Cho đến nay, Pilentum Television đã cho đăng tải hơn 300 video trên YouTube.