Đài Truyền Hình PilentumĐường sắt và xe lửa bằng JOUEF

Đài Truyền Hình Pilentum » Video số 272

Mô tả

Trong video này, câu lạc bộ Pháp, có tên là "Rails Miniatures de la Boucle", từ Gennevilliers ở Pháp, trình bày một tuyến đường sắt rất đẹp. Câu lạc bộ Pháp nằm gần Paris ở Pháp và được thành lập vào năm 1982. Đường sắt được xây dựng theo quy mô HO và này có một tuyến đường sắt nổi tiếng của Pháp gần thành phố Dijon.

Trên đường sắt, có một số tàu tốt nhất, do nhà sản xuất Pháp Jouef sản xuất (ngày nay là một công ty con của Hornby Railways). Đường sắt đã được xây dựng rất chi tiết: Hệ thống tín hiệu và đường ray được thiết kế rất thực tế. Hệ thống tàu được điều khiển bằng kỹ thuật số.

Đọc thêm:
www.rmb.asso.fr

Video

YouTube

Hình ảnh

Đường sắt và xe lửa bằng JOUEF

Đường sắt và xe lửa bằng JOUEF

Đường sắt và xe lửa bằng JOUEF


Tin tức

Các video mới được xuất bản thường xuyên. Ngôn ngữ mặc định tại Đài Truyền Hình Pilentum (Pilentum Television) là tiếng Anh. Để người xem ở Việt Nam hiểu được tiêu đề và mô tả của các video, một số video đã được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, có hơn 450 video, vì vậy bạn cũng nên truy cập trang web tiếng Anh.


Trang này sử dụng cookies và chúng tôi mặc nhiên xem rằng khi bạn tiếp tục duyệt trang nghĩa là bạn đã chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie.

PILENTUM TELEVISION
Đài Truyền Hình Pilentum
Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 12 năm 2021