Portada

Control tradicional en modelisme ferroviari

Des dels principis dels trens elèctrics, la velocitat dels trens es controla variant la tensió present en la via, de la qual els motors dels mateixos prenen la seva alimentació. Hi ha dos sistemes principals: L'anomenat de dos carrils, de corrent continu, i el de tres carrils, de corrent altern. El sistema de dos carrils usa corrent continu i alimenta les locomotores i vagons per un dels carrils i retorna per l'altre. Els carrils tenen, per tant, polaritat. Variant aquesta polaritat s'aconsegueix invertir el sentit de la marxa. El sistema de tres carrils utilitza corrent altern que alimenta pels carrils de circulació d'una banda i té un tercer carril central, entre ells, per a la tornada.

Les locomotores de dos carrils i les de tres carrils no són compatibles entre si. Els vagons poden ser-ho, d'acord amb les següents regles: Els vagons amb presa en tres carrils en vies de presa en dues funcionaran si les seves rodes estan aïllades i no porten cap presa d'alimentació per a llums, etc. Els vagons de dos carrils en vies de tres funcionen sempre, però en cas d'estar dotats d'il·luminació, aquesta no funcionarà.

Control tradicional en modelisme ferroviari

DCC avantatges i inconvenients

Pel que fa al sistema de control tradicional, el control DCC presenta les següents avantatges: Pot controlar independentment diverses locomotores en la mateixa via, molt a prop unes de les altres. Locomotores i vagons poden mantenir enceses les seves llums i altres accessoris mentre estan detinguts, i la seva intensitat no varia amb la velocitat. Permet altres possibilitats de joc, com grues funcionals i altres accessoris elèctrics alimentats per la mateixa font que el ferrocarril.

Els inconvenients del sistema DCC enfront del tradicional són: Necessitat de digitalitzar totes les locomotores, alguna cosa especialment difícil amb locomotores antigues o de les escales més petites. Major complexitat per a la comprensió del seu funcionament i per a la seva operació.Utilitzem cookies pròpies i de tercers al lloc web per personalitzar continguts i publicitat i analitzar el trànsit. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.

PILENTUM TELEVISION
www.pilentum-television.com